Friday, 30/09/2022

Lồng ghép ĐL Kỳ anh vào bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. (Mục 1. Vựa lúa lớn thứ 2 của cả nước)


Tác giả: Lê Thị Mai Uyên
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 927